تست استعدادیابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه سنی بالای 18 سال (گروه صد و بیست و دو)

تست استعدادیابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه سنی بالای 18 سال (گروه صد و بیست و دو)
تعداد آزمون‌ها
1 آزمون
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

آزمون شریف استار
180 دقیقه