مدیریت پول و سرمایه (زمستان 1401)

تعداد آزمون‌ها
10 آزمون
تعداد فصل‌ها
13 فصل
مدت دوره
29 ساعت
تعداد جلسات
111 جلسه
مدرس دوره
دکتر علی ابرهیم‌نژاد
جهت خرید، به بخش توضیحات دوره مراجعه کنید
جهت خرید، به بخش توضیحات دوره مراجعه کنید

توضیحات دوره


   📣توجه!
📌جهت خرید دوره «مدیریت پول و سرمایه»، وارد این صفحه شوید.


 
یکی از ابعاد مهم زندگی ما انسان‌ها که روزانه با آن درگیر هستیم، مفاهیم مالی و اتفاقاتی است که ما را وادار می‌کنند تصمیماتی بگیریم که پیامدهای مالی دارد.
استاری‌های عزیز؛ دوره مدیریت پول و سرمایه از 10 هفته آموزشی تشکیل شده است که در آن به مباحث مهم مدیریت پول و سرمایه از جمله تاریخچه پول، تورم و اثرات آن، جریانات نقدی، نرخ بهره، ریسک، معیارهای ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، قالب و روش تامین مالی کسب‌وکارها و شرکت‌های نوپا و ... آشنا می‌شوید.
انتظار می‌رود در پایان این درس دانش‌پذیران به تکنیک‌ها و مفاهیمی مجهز شده باشند که با استفاده از آن‌ها تصمیمات مالی خود را به بهترین نحو اتخاذ کنند و پیامدهای مالی آن را به درستی ارزیابی و تحلیل کنند. همچنین انتظار می‌رود اگر دانش‌پذیران در کسب‌وکاری مشارکت دارند یا می‌خواهند کسب‌وکاری را آغاز کنند، بتوانند ابعاد مالی کسب‌وکار خود را بهتر مدیریت و ارزیابی کنند.

در خصوص دوره سوال دارم، چطوری بپرسم؟
شریف‌استاری عزیز، اگر درباره دوره سوال داری، می‌تونی از فاطمه فیضی، دستیار آموزشی دوره، بپرسی.
ارتباط تلفنی: 91001988 داخلی 813
زمان‌های پاسخگویی: چهارشنبه‌ها از ساعت 13:30 الی 15
ارتباط از طریق گروه اسلک: همه‌روزه
(لینک گروه اسلک هر دوره در هفته اول آموزشی قرار داده شده)

جلسات دوره

تکمیل اطلاعات شخصی (الزامی***)
3 دقیقه
نظرسنجی زمان وبینار
0 دقیقه
Experiences
4 دقیقه
مفهوم پول و نقش آن در اقتصاد
10 دقیقه
قدرت خرید پول
7 دقیقه
مفهوم تورم و نحوه اندازه‌گیری آن
9 دقیقه
اثرات تورم
4 دقیقه
ارزش زمانی پول
7 دقیقه
آنچه در هفته اول گذشت...
20 دقیقه
تمرین هفته اول
60 دقیقه
بارگذاری تمرین هفته اول
5 دقیقه
آزمون هفته اول
25 دقیقه
کلید تمرین هفته اول
45 دقیقه
کلید تمرین هفته، بعد از بارگذاری فایل جواب‌هایتان، برای شما نمایان خواهد شد
قواعد تبدیل جریا‌ن‌های نقدی
10 دقیقه
3 قاعده بررسی جریان‌های نقدی
8 دقیقه
مثال‌هایی از الگوهای جریانات
7 دقیقه
مثال‌هایی از کاربرد فرمول‌های میانبر
7 دقیقه
آنچه در هفته دوم گذشت...
20 دقیقه
اوراق قرضه و اوراق مشارت
0 دقیقه
تمرین هفته دوم
60 دقیقه
بارگذاری تمرین هفته دوم
0 دقیقه
آزمون هفته دوم
25 دقیقه
کلید تمرین هفته دوم
45 دقیقه
کلید تمرین هفته، بعد از بارگذاری فایل جواب‌هایتان، برای شما نمایان خواهد شد
تیمز مدیریت پول و سرمایه
0 دقیقه
الگوهای میانبر (1): مستمری دائمی
10 دقیقه
الگوهای میانبر (2): مستمری
12 دقیقه
الگوهای میانبر (3): مستمری رشد یابنده دائمی
8 دقیقه
الگوهای میانبر (4): مستمری رشد یابنده
9 دقیقه
نرخ بهره مرکب
10 دقیقه
آنچه در هفته سوم گذشت...
20 دقیقه
تمرین هفته سوم
60 دقیقه
بارگذاری تمرین هفته سوم
5 دقیقه
آزمون هفته سوم
25 دقیقه
کلید تمرین هفته سوم
45 دقیقه
کلید تمرین هفته، بعد از بارگذاری فایل جواب‌هایتان، برای شما نمایان خواهد شد
مفهوم ریسک و بازده
9 دقیقه
ریسک غیر سیستماتیک
8 دقیقه
ریسک سیستماتیک
10 دقیقه
معیارهای ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری
9 دقیقه
آنچه در هفته چهارم گذشت...
20 دقیقه
خالص ارزش کنونی (NPV)
30 دقیقه
تمرین هفته چهارم
60 دقیقه
بارگذاری تمرین هفته چهارم
5 دقیقه
آزمون هفته چهارم
20 دقیقه
کلید تمرین هفته چهارم
30 دقیقه
کلید تمرین هفته، بعد از بارگذاری فایل جواب‌هایتان، برای شما نمایان خواهد شد
قالب سازماندهی کسب وکارها
10 دقیقه
مزایای شرکت‌های سهامی
5 دقیقه
معایب شرکت‌های سهامی
9 دقیقه
تنظیم روابط ذی‌نفعان در بنگاه
8 دقیقه
ساختار حقوق و مزایا
8 دقیقه
آنچه در هفته پنجم گذشت...
20 دقیقه
تمرین هفته پنجم
60 دقیقه
بارگذاری تمرین هفته پنجم
5 دقیقه
آزمون هفته پنجم
10 دقیقه
کلید تمرین هفته پنجم
30 دقیقه

کلید تمرین هفته، بعد از بارگذاری جواب‌هایتان، برای شما نمایان خواهد شد.
شباهت‌ها و تفاوت‌های سهام‌دار و سایر ذی‌نفعان
9 دقیقه
تامین مالی شرکت‌های نوپا
11 دقیقه
روش‌های تامین مالی شرکت‌های نوپا
7 دقیقه
چالش‌های تامین مالی شرکت‌های نوپا
8 دقیقه
آنچه در هفته ششم گذشت...
20 دقیقه
سرمایه‌گذاری خطرپذیر
30 دقیقه
تمرین هفته ششم
60 دقیقه
بارگذاری تمرین هفته ششم
5 دقیقه
آزمون هفته ششم
25 دقیقه
کلید تمرین هفته ششم
30 دقیقه
کلید تمرین هفته، بعد از بارگذاری جواب‌هایتان، برای شما نمایان خواهد شد.
نظرسنجی
10 دقیقه
بیمه
8 دقیقه
ریسک گریزی و ریسک پذیری
8 دقیقه
قوی سیاه
6 دقیقه
انواع ریسک (1): نقدشوندگی، نکول
8 دقیقه
انواع ریسک (2): بازار
11 دقیقه
آنچه در هفته هفتم گذشت...
20 دقیقه
تمرین هفته هفتم
60 دقیقه
بارگذاری تمرین هفته هفتم
5 دقیقه
آزمون هفته هفتم
20 دقیقه
کلید تمرین هفته هفتم
30 دقیقه
کلید تمرین هفته، بعد از بارگذاری جواب‌هایتان، برای شما نمایان خواهد شد.
قرض و وام
7 دقیقه
روش‌های انتفاع از سرمایه‌گذاری
8 دقیقه
ابزارهای هموارسازی مصرف
8 دقیقه
کارکردهای نظام مالی در اقتصاد (1)
8 دقیقه
کارکردهای نظام مالی در اقتصاد (2)
9 دقیقه
آنچه در هفته هشتم گذشت...
20 دقیقه
تمرین هفته هشتم
60 دقیقه
بارگذاری تمرین هفته هشتم
5 دقیقه
آزمون هفته هشتم
20 دقیقه
بورس و انواع آن
10 دقیقه
کارکردهای بورس (1)
9 دقیقه
کارکردهای بورس (2)
11 دقیقه
مزایای سرمایه‌گذاری در بورس
11 دقیقه
آنچه در هفته نهم گذشت...
0 دقیقه
بورس و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک
0 دقیقه
تمرین هفته نهم
0 دقیقه
بارگذاری تمرین هفته نهم
0 دقیقه
آزمون هفته نهم
10 دقیقه
خطاهای رفتاری (1): زیان‌گریزی
9 دقیقه
خطاهای رفتاری (2): اعتماد به نفس کاذب
6 دقیقه
خطاهای رفتاری (3): ظاهربینی، عدم توجه به اطلاعات ناسازگار
8 دقیقه
خطاهای رفتاری (4): گریز از پشیمانی
4 دقیقه
خطاهای رفتاری (5): حسابداری ذهنی، عدم خودکنترلی
7 دقیقه
خطاهای رفتاری (6): توهم پولی
7 دقیقه
آنچه در هفته دهم گذشت...
20 دقیقه
تمرین هفته دهم
60 دقیقه
بارگذاری تمرین هفته دهم
0 دقیقه
آزمون هفته دهم
15 دقیقه
نظرسنجی
20 دقیقه

مدرس دوره


مدرک تحصیلی:
  • دکترای مالی؛ دانشگاه بوستون کالج، آمریکا
  • کارشناسی ارشد مالی؛ دانشگاه کوئینز، کانادا
سوابق اجرایی:
  • عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف و مشاور معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • دستیار پژوهشی در دانشگاه Helsinki School of Economics فنلاند
  • طراحی مدل ریسک اعتباری شرکت SABIC-Europe هلند

امتیاز

4.75 از 5 / 2 رای