برنامه‌ریزی شخصی

تعداد فصل ها
6 فصل
مدت دوره
20 ساعت
تعداد جلسات
67 جلسه
مدرس دوره
دکتر سید علیرضا فیض‌بخش
بسته است

توضیحات دوره

آیا میخواهید در آینده شاد، تندرست، موفق، معروف و ... باشید ولی نمی دانید آینده چه نقشه ای برایتان دارد؟ از دید ما بهترین راه برای رسیدن به آینده مورد نظرتان این است که خودتان آن را بسازید. سکان کشتی زندگی خود را در دست بگیرید، ستاره قطبی خود را پیدا کنید و با فهم درست از امکانات، ‌توانمندی ها و نقاط قوت و ضعف خود به سوی اهداف، آرزوها و ایده آل هایتان حرکت کنید. به خاطر داشته باشید هیچ کسی غیر از خود شما نمی تواند بهترین برنامه زندگی را برایتان بنویسد.

اهداف دوره:

در این دوره اصول اصلی و اولیه طراحی یک برنامه موفق ارائه خواهد شد. در این مسیر این درس به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بر اساس علایق، نقاط قوت و ضعف خودتان را بشناسید و برای آینده  مطلوب تان چشم‌انداز دلخواه خود را ایجاد کرده و برای رسیدن به آن چشم‌انداز، هدف‌گذاری و سپس برنامه‌ریزی کنید.

جلسات دوره

چرا برنامه ریزی شخصی: مقدمه
5 دقیقه
چرا برنامه ریزی شخصی: کلیات یک برنامه
5 دقیقه
ویژگی های یک برنامه
6 دقیقه
تنها یک صفحه کافیست تا...
5 دقیقه
اثری ماندگار، تجربه ای موفق
4 دقیقه
مادر زمین
2 دقیقه
نظرسنجی
2 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
داستان یک سفر به یادماندنی
9 دقیقه
چشم انداز (Vision) چیست؟
5 دقیقه
اهمیت چشم انداز
5 دقیقه
معرفی Peter M. Senege
5 دقیقه
دام های پیش روی چشم اندازتان که نباید گرفتارشان شوید.
5 دقیقه
معرفی Martin Luter King
5 دقیقه
سخنرانی I have a Dream
5 دقیقه
افرادی موفق با چشم اندازهایی بزرگ
5 دقیقه
معرفی بهروز فروتن
5 دقیقه
قهرمان صنعت
5 دقیقه
تمرین الگوی نقش(Role model)
0 دقیقه
ویژگی های یک چشم انداز
5 دقیقه
تمرین شناخت ابعاد مختلف شخصیتی خود
5 دقیقه
نظرسنجی
2 دقیقه
انسان های بزرگ، رویاهای بزرگ
3 دقیقه
تمرین آن مرحوم
60 دقیقه
نقاط ضعف و قوتمان را بشناسیم
4 دقیقه
تمرین نظرسنجی نقاط ضعف و قوت
60 دقیقه
جمع بندی
4 دقیقه
تمرین چشم‌انداز
60 دقیقه
نظرسنجی
2 دقیقه
جدول رده بندی
0 دقیقه
ارزش های اصلی زندگی تان را بیابید.
5 دقیقه
تمرین جدول ارزش ها (25 امتیاز)
60 دقیقه
ماموریت برنامه چیست؟
5 دقیقه
تمرین ذهن انگیزی ماموریت (25 امتیاز)
60 دقیقه
ماموریت برنامه من و ویژگی های آن
5 دقیقه
تمرین چارچوب ماموریت (25 امتیاز)
60 دقیقه
تمرین نظرسنجی و شرح نهایی ماموریت (50 امتیاز)
60 دقیقه
اهداف در یک برنامه و انواع آن
5 دقیقه
تمرین طبقه بندی اهداف دو ساله ام (25 امتیاز)
60 دقیقه
روش تعیین اهداف
5 دقیقه
تمرین اهداف دو ساله ام (25 امتیاز)
60 دقیقه
بارگذاری تمرین اهداف دو ساله‌ام
60 دقیقه
ویژگی های اهداف
5 دقیقه
جمع بندی اهداف
5 دقیقه
بارگذاری تمرین پارامتریک کردن و عددگذاری اهداف
60 دقیقه
تمرین نظرسنجی اهداف (25 امتیاز)
60 دقیقه
نظرسنجی
2 دقیقه
جدول رده بندی هفته چهارم
0 دقیقه
استراتژی برنامه چیست؟
5 دقیقه
معرفی SWOT و استراتژی من
5 دقیقه
تمرین استراتژی (25 امتیاز)
60 دقیقه
برنامه های عملیاتی و ویژگی های آن ها
5 دقیقه
برنامه های عملیاتی من
5 دقیقه
تمرین برنامه های عملیاتی من (50 امتیاز)
60 دقیقه
تمرین جمع بندی اهداف براساس برنامه های عملیاتی
60 دقیقه
بازاریابی دیجیتال (Digital Marketing) چیست؟
60 دقیقه
جمع بندی
5 دقیقه
تمرین برنامه یک صفحه ای من (100 امتیاز)
60 دقیقه
بارگذاری تمرین برنامه یک صفحه ای
0 دقیقه
 
نکات عملیاتی برنامه 1
5 دقیقه
نکات عملیاتی برنامه 2
5 دقیقه
نظرسنجی
1 دقیقه
جدول امتیازات نهایی
0 دقیقه

مدرس دوره


  •  استاد MBA و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
  •  موسس و مدیر شریف استار
  •  موسس اولین مرکز کارآفرینی دانشگاهی در کشور
  •  مدیر و موسس دفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف