برنامه‌ریزی شخصی (مخصوص سطح D)

برنامه‌ریزی شخصی (مخصوص سطح D)

فعالیت های رایگان دوره

معرفی درس
5 دقیقه
چرا برنامه، چرا چشم انداز؟
10 دقیقه
معرفی استاد درس
2 دقیقه
نکته مهم!!
2 دقیقه
تعداد آزمون ها
3 آزمون
تعداد فصل ها
7 فصل
مدت دوره
22 ساعت
مدرس دوره
سید علیرضا فیض بخش
اتمام دوره

توضیحات دوره

 ? توجه!

 دوره‌ی برنامه‌ریزی شخصی،  با کد تخفیف ? درصدی، 99PPSSCLUB7، برای تمامی استاری‌های دور دوم رایگان است.


آیا میخواهید در آینده شاد، تندرست، موفق، معروف و ... باشید ولی نمی دانید آینده چه نقشه ای برایتان دارد؟ از دید ما بهترین راه برای رسیدن به آینده مورد نظرتان این است که خودتان آن را بسازید. سکان کشتی زندگی خود را در دست بگیرید، ستاره قطبی خود را پیدا کنید و با فهم درست از امکانات، ‌توانمندی ها و نقاط قوت و ضعف خود به سوی اهداف، آرزوها و ایده آل هایتان حرکت کنید. به خاطر داشته باشید هیچ کسی غیر از خود شما نمی تواند بهترین برنامه زندگی را برایتان بنویسد.

اهداف دوره:
در این دوره اصول اصلی و اولیه طراحی یک برنامه موفق ارائه خواهد شد. در این مسیر این درس به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بر اساس علایق، نقاط قوت و ضعف خودتان را بشناسید و برای آینده  مطلوب تان چشم‌انداز دلخواه خود را ایجاد کرده و برای رسیدن به آن چشم‌انداز، هدف‌گذاری و سپس برنامه‌ریزی کنید.
 

جلسات دوره

تکمیل اطلاعات شخصی
10 دقیقه
معرفی درس
5 دقیقه
چرا برنامه، چرا چشم انداز؟
10 دقیقه
معرفی استاد درس
2 دقیقه
نکته مهم!!
2 دقیقه
دیباچه
5 دقیقه
ب مثل برنامه
5 دقیقه
یک برنامه باید...
6 دقیقه
تنها یک صفحه کافی است تا...
5 دقیقه
مادر زمین
4 دقیقه
مادر زمین
2 دقیقه
داستان یک سفر به یادماندنی
9 دقیقه
نظرسنجی
2 دقیقه
چشم انداز: قله آرزوها
5 دقیقه
اهمیت چشم‌انداز
5 دقیقه
معرفی Peter M. Senege
5 دقیقه
دام‌هایی در مسیر قله
5 دقیقه
فاتحان قله: Martin Luter King
5 دقیقه
من رویایی دارم...
5 دقیقه
فاتحان قله با چشم اندازهایی بزرگ
5 دقیقه
فاتحان قله: بهروز فروتن
5 دقیقه
قهرمان صنعت
5 دقیقه
تمرین الگوی نقش(Role model)
60 دقیقه
در این تمرین این نکته قابل توجه است که شما می توانید یک یا چند الگوی نقش برای خود انتخاب کنید و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. هرچه بیشتر مطالعه کنید اطلاعات و وسعت دید بهتری خواهید یافت و با افراد موفق بیشتری آشنا خواهید شد  که با تحلیل شخصیت هرکدام به خصوصیاتی که خودتان به آن ها علاقه مندید یا دوست دارید بدست بیاورید، خواهید رسید.
الگوهای نقش شما می توانند لزوما اشخاص شناخته شده ای نباشند، و کافیست تنها شما را در صفات یا ویژگی های خاصی تحت تاثیر قرار دهند. با توجه به این موضوع با ریز بینی بیشتری به ویژگی های افرادی که می شناسید، نگاه کنید و بیابید کدام ویژگی آن ها را تحسین می کنید.
 
بارگذاری تمرین الگوی نقش(Role model)
2 دقیقه
در این تمرین این نکته قابل توجه است که شما می توانید یک یا چند الگوی نقش برای خود انتخاب کنید و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. هرچه بیشتر مطالعه کنید اطلاعات و وسعت دید بهتری خواهید یافت و با افراد موفق بیشتری آشنا خواهید شد  که با تحلیل شخصیت هرکدام به خصوصیاتی که خودتان به آن ها علاقه مندید یا دوست دارید بدست بیاورید، خواهید رسید.
الگوهای نقش شما می توانند لزوما اشخاص شناخته شده ای نباشند، و کافیست تنها شما را در صفات یا ویژگی های خاصی تحت تاثیر قرار دهند. با توجه به این موضوع با ریز بینی بیشتری به ویژگی های افرادی که می شناسید، نگاه کنید و بیابید کدام ویژگی آن ها را تحسین می کنید.

 
ویژگی‌های یک چشم‌انداز
5 دقیقه
نمونه چشم انداز خوب و بد
0 دقیقه
تمرین شناخت ابعاد مختلف شخصیتی خود
5 دقیقه
سعی کنید هر کدام از ویژگی های شخصیتی خود را با دقت زیاد و با جزئیات کافی شرح دهید.
به عنوان مثال اگر در زمینه توسعه شخصی، دوست دارید هنرمند باشید سعی کنید دقیقا مشخص کنید که در چه زمینه ای میخواهید این مهارت را داشته باشید.
بارگذاری تمرین شناخت ابعاد مختلف شخصیتی
2 دقیقه
سعی کنید هر کدام از ویژگی های شخصیتی خود را با دقت زیاد و با جزئیات کافی شرح دهید.
به عنوان مثال اگر در زمینه توسعه شخصی، دوست دارید هنرمند باشید سعی کنید دقیقا مشخص کنید که در چه زمینه ای میخواهید این مهارت را داشته باشید.
نظرسنجی
2 دقیقه
فاتحان قله: استیو جابز
15 دقیقه
انسان‌های بزرگ، رویاهای بزرگ
3 دقیقه
تمرین آن مرحوم
60 دقیقه
بارگذاری تمرین آن مرحوم
2 دقیقه
نقاط ضعف و قوتمان را بشناسیم.
4 دقیقه
تمرین نقاط ضعف و قوت
60 دقیقه
بارگذاری تمرین نقاط ضعف و قوت
2 دقیقه
چشم‌انداز برنامه من
4 دقیقه
تمرین چشم‌انداز
60 دقیقه
بارگذاری تمرین چشم‌انداز
2 دقیقه
نظرسنجی
2 دقیقه
آزمون اول برنامه ریزی شخصی
20 دقیقه
ارزش های اصلی زندگی تان را بیابید.
5 دقیقه
تمرین جدول ارزش‌ها
60 دقیقه
ماموریت برنامه چیست؟
5 دقیقه
تمرین ذهن‌انگیزی ماموریت
60 دقیقه
بارگذاری تمرین ذهن‌انگیزی ماموریت
2 دقیقه
ماموریت برنامه من و ویژگی‌های آن
5 دقیقه
تمرین چارچوب ماموریت
60 دقیقه
بارگذاری تمرین ماموریت من
2 دقیقه
تمرین نظرسنجی و شرح نهایی ماموریت
60 دقیقه
بارگذاری تمرین نظرسنجی ماموریت
2 دقیقه
اهداف در یک برنامه و انواع آن
5 دقیقه
تمرین طبقه بندی اهداف دو ساله ام
60 دقیقه
بارگذاری تمرین طبقه بندی اهداف دو ساله ام
2 دقیقه
روش تعیین اهداف
5 دقیقه
تمرین اهداف دو ساله ام
60 دقیقه
بارگذاری تمرین اهداف دو ساله ام
2 دقیقه
ویژگی‌های اهداف
5 دقیقه
جمع‌بندی اهداف
5 دقیقه
تمرین پارامتریک کردن و عددگذاری اهداف
60 دقیقه
بارگذاری تمرین پارامتریک کردن و عددگذاری اهداف
2 دقیقه
تمرین نظرسنجی اهداف
60 دقیقه
بارگذاری تمرین نظرسنجی اهداف
2 دقیقه
آزمون دوم برنامه ریزی شخصی
25 دقیقه
نظرسنجی
2 دقیقه
استراتژی برنامه چیست؟
5 دقیقه
معرفی SWOT و استراتژی من
5 دقیقه
تمرین استراتژی
20 دقیقه
بارگذاری تمرین استراتژی
2 دقیقه
برنامه‌های عملیاتی و ویژگی‌های آن‌ها
5 دقیقه
برنامه‌های عملیاتی من
5 دقیقه
تمرین برنامه‌های عملیاتی من
60 دقیقه
بارگذاری تمرین برنامه‌های عملیاتی برای هدف
2 دقیقه
تمرین جمع‌بندی اهداف براساس برنامه‌های عملیاتی
30 دقیقه
بارگذاری تمرین جمع‌بندی اهداف براساس برنامه‌های عملیاتی
2 دقیقه
بازاریابی دیجیتال (Digital Marketing) چیست؟
60 دقیقه
جمع بندی
5 دقیقه
تمرین برنامه یک صفحه‌ای من
60 دقیقه
بارگذاری تمرین برنامه یک صفحه‌ای من
2 دقیقه
نکات عملیاتی برنامه 1
5 دقیقه
نکات عملیاتی برنامه 2
5 دقیقه
نظرسنجی
1 دقیقه
تمرین خود ارزشیابی چشم انداز شما
60 دقیقه
ثبت امتیاز آزمون خود ارزشیابی
2 دقیقه
آزمون پایانی (3) درس برنامه ریزی شخصی
30 دقیقه

مدرس دوره


  •  استاد MBA و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
  •  موسس و مدیر شریف استار
  •  موسس اولین مرکز کارآفرینی دانشگاهی در کشور
  •  مدیر و موسس دفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف