تفکر طراحی

تعداد آزمون ها 4 آزمون
تعداد فصل ها 6 فصل
مدت دوره 17 ساعت
تعداد جلسات 71 جلسه
مدرس دوره یحیی تابش
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
تکمیل اطلاعات شخصی
5 دقیقه
همه توانایی کار خلاقانه دارند!
6 دقیقه
زنگ طراحی 1
60 دقیقه
تفکر طراحی یک نوآوری انسان محور
8 دقیقه
زنگ طراحی 2
60 دقیقه
فرآیند تفکر طراحی چگونه است؟
8 دقیقه
زنگ طراحی 3
60 دقیقه
5 مثال الهام بخش استفاده از تفکر طراحی در ژاپن
15 دقیقه
طراحی زندگی خود از طریق تفکر طراحی
15 دقیقه
ایستگاه نوآوری (معرفی شرکت تسلا)
15 دقیقه
آنچه در هفته اول گذشت...
15 دقیقه
نظرسنجی
3 دقیقه
آزمون اول تفکر طراحی
20 دقیقه
همدلی و اهمیت آن (مرحله اول در تفکر طراحی)
5 دقیقه
چگونه همدلی کنیم؟ (داستان فرخنده و محمود 1)
5 دقیقه
خود همدلی (نقطه شروع خوبی برای طراحی مجدد زندگی من)
10 دقیقه
محیط زیست من (قسمت اول پروژه)
60 دقیقه
بارگذاری مرحله اول پروژه
2 دقیقه
تعریف مساله و اهمیت آن (مرحله دوم تفکر طراحی)
5 دقیقه
چگونه مساله را تعریف کنیم؟(داستان فرخنده و محمود2)
5 دقیقه
نمونه کاربرگ همدلی و تعریف مساله
8 دقیقه
فوت و فن یک مصاحبه همدلی خوب
8 دقیقه
روش "چه؟"، "چگونه؟"، "چرا؟"
8 دقیقه
مصاحبه و تاثیر زبان بدن؟
8 دقیقه
ایستگاه نوآوری (معرفی شرکت آمازون)
8 دقیقه
آنچه در این هفته گذشت....
8 دقیقه
محیط زیست من (قسمت دوم پروژه)
60 دقیقه
بارگذاری مرحله دوم پروژه
2 دقیقه
آزمون دوم تفکر طراحی
0 دقیقه
نظرسنجی
3 دقیقه
در مرحله ایده پردازی چه باید کرد؟
5 دقیقه
چگونه ایده ها را بیابیم؟ (داستان فرخنده و محمود3)
5 دقیقه
ایده پردازی برای بهبود زندگیم
10 دقیقه
یک نمونه ساده بسازیم!
4 دقیقه
چگونه یک نمونه ساده بسازیم؟ (داستان فرخنده و محمود4)
5 دقیقه
نمونه کاربرگ ایده پردازی و نمونه سازی
10 دقیقه
قسمت سوم پروژه
60 دقیقه
بارگذاری قسمت سوم پروژه
2 دقیقه
طوفان فکری و روش های آن
10 دقیقه
آیا من یک برین استورمر خوب هستم؟
1 دقیقه
ایستگاه نوآوری (معرفی شرکت اوبر)
10 دقیقه
خارج از چارچوب فکر کنید!
2 دقیقه
بارگذاری جواب مساله « خارج از چارچوب فکر کنید»
2 دقیقه
قسمت چهارم پروژه
60 دقیقه
بارگذاری قسمت چهارم پروژه
2 دقیقه
آنچه در این هفته گذشت...
10 دقیقه
نظرسنجی
3 دقیقه
آزمون سوم تفکر طراحی
25 دقیقه
گام نهایی، آزمودن!
7 دقیقه
چگونه نمونه خود را بیازماییم؟ (داستان فرخنده و محمود 5)
8 دقیقه
جمع بندی
7 دقیقه
قوانین قصه گویی (Storytelling)
4 دقیقه
مصاحبه در آزمون
7 دقیقه
دفترچه زندگی من
10 دقیقه
نتایج و جمع بندی زندگی من
10 دقیقه
قوانینی که باید در آزمودن ایده رعایت کنیم
10 دقیقه
استوری تلینگ چیست!!!
10 دقیقه
ایستگاه نوآوری (یک داستان واقعی از نجات شرکت airbnb)
10 دقیقه
معرفی کتاب در حوزه تفکر طراحی برای دوستداران
10 دقیقه
مرحله نهایی پروژه (مرحله آزمون)
60 دقیقه
باگذاری مرحله نهایی پروژه
0 دقیقه
آنچه در این هفته و دوره گذشت...
10 دقیقه
تمرین قصه گویی
60 دقیقه
بارگذاری تمرین قصه گویی
2 دقیقه
نظرسنجی
3 دقیقه
آزمون نهایی تفکر طراحی
35 دقیقه
اساتید دوره‌

یحیی تابش

  • استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف
  • استاد مدعو دانشگاه استنفورد
  • نویسنده کتاب تفکر طراحی، خلاقیت و نوآوری برای همه

آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد 415، باشگاه کارآفرینانِ جوانِ شریف استار
تلفن: 66072586 (021)

«باشگاه کارآفرینی شریف استار» در ادامه آزمون «شریف استار» و به عنوان یک مسیر پرورشی برای رشد شایستگی‌های کارآفرینانه شما -شامل مجموعه‌ای از دانش‌ها، مهارت‌ها و نگرش‌های کارآفرینانه- طراحی شده است. در این مسیر، عضو باشگاهی ویژه برای کارآفرینان آینده کشور خواهید شد. باشگاهی که در آن به تعداد زیادی دوره‌ آموزشی و رویدادهای مهارت محور دسترسی خواهید داشت، که توسط برخی از بهترین متخصصان آموزش کارآفرینی در کشور، بر اساس آخرین استانداردهای جهانی طراحی و اجرا می شود. باور داریم که شما همراهان باشگاه شریف استار، فردای روشن کشور را خواهید ساخت.

قدرت گرفته ازسامانه ابری فرایاد