خودت درس بده! (مخصوص سطح J)

خودت درس بده! (مخصوص سطح J)

فعالیت های رایگان دوره

وبینار معرفی باشگاه (افتتاحیه دوره نوجوانان)
17 دقیقه
معارفه مسابقه
9 دقیقه
توضیح سامانه آموزشی
10 دقیقه
دستورالعمل مسابقه
15 دقیقه
تعداد فصل ها
10 فصل
مدت دوره
20 ساعت
تعداد جلسات
107 جلسه
اساتید
سجاد سعیدنیا،زهرا قیامی
اتمام دوره

توضیحات دوره

جلسات دوره

تکمیل اطلاعات شخصی
5 دقیقه
وبینار معرفی باشگاه (افتتاحیه دوره نوجوانان)
17 دقیقه
معارفه مسابقه
9 دقیقه
توضیح سامانه آموزشی
10 دقیقه
دستورالعمل مسابقه
15 دقیقه
ارسال تجربیات من با کرونا! (این فعالیت پس از ثبت نام فعال می شود)
4 دقیقه
 
مسیر آموزشی دوره خودت درس بده
5 دقیقه
معرفی استاد
5 دقیقه
معرفی TA دوره
3 دقیقه
همیار (قسمت اول)
6 دقیقه
چاشنی مسابقه!
6 دقیقه
چطور یک مسئله را حل کنیم؟
6 دقیقه
چطور در مسابقه همدلی کنیم؟
8 دقیقه
تمرین: کاربرگ همدلی
30 دقیقه
بارگذاری تمرین (کاربرگ همدلی)
5 دقیقه
تمرین: کاربرگ نقشه همدلی
30 دقیقه
بارگذاری تمرین (کاربرگ نقشه همدلی)
5 دقیقه
تمرین: ایستگاه انتخاب
30 دقیقه
بارگذاری تمرین (ایستگاه انتخاب)
5 دقیقه
تمرین: ایستگاه کارتیمی
10 دقیقه
بارگذاری تمرین (ایستگاه کارتیمی)
5 دقیقه
دستور کار مصاحبه
30 دقیقه
دستورالعمل مسابقه هفته اول (مسابقه مصاحبه)
30 دقیقه
بارگذاری فیلم مسابقه هفته اول (مسابقه مصاحبه)
5 دقیقه
صورت جلسه
10 دقیقه
بارگذاری صورت جلسه
5 دقیقه
آن چه در این هفته گذشت... (گزارش هفتگی)
5 دقیقه
بارگذاری گزارش هفته اول
10 دقیقه
از ما بپرس...
10 دقیقه
همیار (قسمت دوم)
4 دقیقه
تمرین : ایستگاه طراحی (طراحی نقشه راه)
15 دقیقه
بارگذاری تمرین :ایستگاه طراحی (طراحی نقشه راه)
5 دقیقه
کشف مسئله
7 دقیقه
متفکرشو
9 دقیقه
کاربرگ تعریف مسئله
10 دقیقه
بارگذاری کاربرگ تعریف مسئله
5 دقیقه
صورت جلسه (هفته دوم)
10 دقیقه
بارگذاری صورت جلسه (هفته دوم)
5 دقیقه
آن چه در این هفته گذشت... (گزارش هفته دوم)
5 دقیقه
بارگذاری گزارش هفته دوم
5 دقیقه
از ما بپرس
5 دقیقه
نظرسنجی
3 دقیقه
همیار (قسمت سوم)
5 دقیقه
ایده پردازی چیست؟
9 دقیقه
چطور در مسابقه ایده پردازی کنیم؟
7 دقیقه
کاربرگ ایده پردازی
60 دقیقه
بارگذاری کاربرگ ایده پردازی
2 دقیقه
To Do List
60 دقیقه
بارگذاری To Do List
2 دقیقه
فازبندی
60 دقیقه
صورت جلسه (هفته سوم)
60 دقیقه
بارگذاری صورت جلسه (هفته سوم)
2 دقیقه
گزارش (هفته سوم)
60 دقیقه
بارگذاری گزارش (هفته سوم)
2 دقیقه
از ما بپرس...
5 دقیقه
تجربیات استاری ها در کرونا
15 دقیقه
همیار (قسمت چهارم)
4 دقیقه
تمرین جدول هزینه ها
30 دقیقه
بارگذاری تمرین جدول هزینه ها
10 دقیقه
راه حل را بسازیم
8 دقیقه
چگونه نمونه اولیه برای مسابقه بسازیم
9 دقیقه
کاربرگ نمونه سازی
30 دقیقه
بارگذاری کاربرگ نمونه سازی
10 دقیقه
صورت جلسه (هفته چهارم)
30 دقیقه
بارگذاری صورت جلسه (هفته چهارم)
10 دقیقه
گزارش (هفته چهارم)
30 دقیقه
بارگذاری گزارش (هفته چهارم)
10 دقیقه
از ما بپرس...
10 دقیقه
معرفی استاد درس
2 دقیقه
نحوه ارائه کردن (اعتماد به نفس)
7 دقیقه
نحوه ارائه کردن (ابزار زبان و بدن)
6 دقیقه
چطور فيلم خود را جذاب تر کنيم؟
6 دقیقه
آموزش پاورپوينت
0 دقیقه
آموزش ساخت فيلم
0 دقیقه
راهنمای فشرده سازی فیلم
10 دقیقه
صورت جلسه (هفته پنجم)
0 دقیقه
بارگذاری صورت جلسه (هفته پنجم)
0 دقیقه
گزارش (هفته پنجم)
0 دقیقه
بارگذاری گزارش (هفته پنجم)
0 دقیقه
از ما بپرس...
0 دقیقه
آموزش Adobe Premiere
7 دقیقه
آموزش InShot
4 دقیقه
جلسه اول: معرفی، نصب و راه اندازی نرم افزار (Camtasia)
8 دقیقه
جلسه دوم: معرفی ابزار و قسمت های مختلف نرم افزار
11 دقیقه
جلسه سوم: تصویربرداری از صفحه نمایش و محیط پاورپوینت
12 دقیقه
جلسه چهارم: استفاده از ابزار ویرایش ویدیو و کار کردن با آن
12 دقیقه
جلسه پنجم: استفاده ابزار ویرایش صدا و کار کردن با آن
11 دقیقه
جلسه ششم: نحوه بُرش، تکثیر و کات کردن ویدیو
12 دقیقه
جلسه هفتم: ساخت Title و استفاده از ابزار متنی (بخش اول)
10 دقیقه
جلسه هشتم: ساخت Title و استفاده از ابزار متنی (بخش دوم)
14 دقیقه
جلسه نهم: ساخت پروژه نمونه و رِندِر گرفتن (بخش اول)
11 دقیقه
جلسه دهم: ساخت پروژه نمونه و رِندِر گرفتن (بخش دوم)
12 دقیقه
از ما بپرس...
0 دقیقه
همیار (قسمت پنجم)
4 دقیقه
چطور بازخورد بگیریم
7 دقیقه
مرحله آخر... (آزمون)
10 دقیقه
کاربرگ پیامد انجام کار
30 دقیقه
بارگذاری کاربرگ پیامد انجام کار
10 دقیقه
بارگذاری تمرین فازبندی
10 دقیقه
صورت جلسه (هفته ششم)
0 دقیقه
بارگذاری صورت جلسه (هفته ششم)
0 دقیقه
گزارش (هفته ششم)
0 دقیقه
بارگذاری گزارش (هفته ششم)
0 دقیقه
از ما بپرس...
0 دقیقه
ارسال تجربیات شما در دوره خودت درس بده
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
ارسال فیلم 4 دقیقه ای مسابقه
0 دقیقه

مدرس دوره


  •     كارشناسی مهندسی شيمی گرايش فرايندهای شيميايی معدنی (دانشکده فنی دانشگاه تهران)
  •     کارشناسی ارشد MBA گرایش مدیریت عملیات (دانشگاه تهران)

  • فارغ التحصیل رشته فیزیک کاربری در مقطع کارشناسی و مهندسی مواد گرایش سرامیک در مقطع کارشناسی ارشد
  • پشتیبان و منتور در دوره های آموزشی "توانمندسازی سرمایه های انسانی ستاد نانو"(معاونت علمی ریاست جمهوری)

امتیاز

4.04 از 5 / 13 رای