تست استعدادیابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه سنی بالای 18 سال (گروه سی و یکم)

تست استعدادیابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه سنی بالای 18 سال (گروه سی و یکم)
تعداد آزمون ها
1 آزمون
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

آزمون شریف استار
30 دقیقه