هوش اقتصادی (مخصوص سطح D)

تعداد آزمون ها
7 آزمون
تعداد فصل ها
9 فصل
مدت دوره
16 ساعت
مدرس دوره
دکتر سید فرشاد فاطمی
اتمام دوره

توضیحات دوره

جلسات دوره

حتما بخوانید!
3 دقیقه
علم اقتصاد چه می گوید؟
6 دقیقه
یک اقتصاددان چه می کند؟
8 دقیقه
چرا به اقتصاد نیاز داریم؟
9 دقیقه
نقش اقتصاددانان در کاوش و نوآوری
4 دقیقه
یک اقتصاد چگونه کار می کند؟ (مثال زندان جنگ جهانی دوم)
10 دقیقه
نهار مجانی وجود ندارد
8 دقیقه
موز یا ماهی یا هر دو؟
2 دقیقه
دیوید ریکاردو که بود و چه کرد؟
10 دقیقه
هزینه فرصت ها را محاسبه کنید!
30 دقیقه
بارگذاری تمرین هزینه فرصت ها را محاسبه کنید!
5 دقیقه
آنچه در این هفته گذشت...
7 دقیقه
آزمون هفته اول هوش اقتصادی
25 دقیقه
پاسخنامه تمرین هزینه فرصت را محاسبه کنید!
2 دقیقه
انگیزه و مطلوبیت
9 دقیقه
بهینه سازی
4 دقیقه
مزیت نسبی چیست؟
10 دقیقه
محدودیت منابع و پیشانی امکانپذیری تولید
4 دقیقه
خروجی بازار
7 دقیقه
انحصار در بازار آزاد
9 دقیقه
آنچه در این هفته گذشت...
7 دقیقه
تمرین خود را بسنجیم (2)
20 دقیقه
بارگذاری تمرین خود را بسنجیم (2)
2 دقیقه
آزمون هفته دوم هوش اقتصادی
25 دقیقه
نظرسنجی
5 دقیقه
بنگاه اقتصادی
4 دقیقه
مسئله بنگاه
4 دقیقه
تابع تولید
5 دقیقه
منحنی عرضه
5 دقیقه
عرضه و تقاضا به زبان ساده
2 دقیقه
نقطه تعادل بازار
5 دقیقه
آنچه در این هفته گذشت...
7 دقیقه
تمرین هفته سوم
30 دقیقه
بارگذاری تمرین هفته سوم
2 دقیقه
آزمون هفته سوم هوش اقتصادی
25 دقیقه
نظریه بازی
4 دقیقه
نظریه بازی
30 دقیقه
انواع بازی ها در فضای استراتژیک
3 دقیقه
تعادل نش
6 دقیقه
ذهن زیبا
10 دقیقه
تعارض زندانی ها
10 دقیقه
آنچه در این هفته گذشت...
7 دقیقه
تمرین بازی طراحی کنید
60 دقیقه
بارگذاری تمرین بازی طراحی کنید
2 دقیقه
نظرسنجی
5 دقیقه
تبانی
6 دقیقه
اهمیت رقابت کامل
5 دقیقه
اثر رفاهی
8 دقیقه
انحصارگر
5 دقیقه
اثر بنگاه
6 دقیقه
معرفی کتاب " چرا ملت ها شکست می خورند؟ "
10 دقیقه
مفاهیم اقتصادی در چند دقیقه
20 دقیقه
آنچه در این هفته گذشت...
7 دقیقه
تمرین خود را بسنجیم هفته پنجم
30 دقیقه
بارگذاری تمرین خود را بسنجیم هفته پنجم
2 دقیقه
آزمون هفته پنجم هوش اقتصادی
25 دقیقه
حل مشکلات اثرات جانبی
7 دقیقه
حقوق مالکیت
5 دقیقه
کژ گزینی
8 دقیقه
کژ گزینی
10 دقیقه
تاثیر عدم تقارن اطلاعات
12 دقیقه
آکرلوف
10 دقیقه
بازار لیموها
3 دقیقه
کژمنشی
4 دقیقه
آنچه در این هفته گذشت...
10 دقیقه
تمرین خود را بسنجیم هفته ششم
30 دقیقه
بارگذاری تمرین خود را بسنجیم هفته ششم
2 دقیقه
آزمون هفته ششم هوش اقتصادی
25 دقیقه
نظرسنجی
2 دقیقه
تولید ناخالص داخلی و ملی
6 دقیقه
تولید ناخالص داخلی چیست؟
4 دقیقه
مقایسه "تولید ناخالص داخلی" اسمی و حقیقی
7 دقیقه
درآمد سرانه
5 دقیقه
سرانه GDP حقیقی و استاندارد زندگی
5 دقیقه
تقسیم GDP
6 دقیقه
ارز قدرت خریدی
6 دقیقه
حقایق پایه ای درمورد ثروت
4 دقیقه
مفاهیم اقتصاد در چند دقیقه
7 دقیقه
رابینسون کروزئه کیست؟
10 دقیقه
آنچه در این هفته گذشت...
10 دقیقه
تمرین خود را بسنجیم هفته هفتم
30 دقیقه
بارگذاری تمرین خود را بسنجیم هفته هفتم
2 دقیقه
آزمون هفته هفتم هوش اقتصادی
20 دقیقه
دفتر نمره
0 دقیقه
تاریخچه پول
6 دقیقه
داستان شروع پول کاغذی
4 دقیقه
انتشار و چاپ پول کاغذی
8 دقیقه
خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی
4 دقیقه
رسیدهای بانکی
4 دقیقه
داستان تورم منفی
10 دقیقه
ریسک و عدم قطعیت در تصمیم گیری
6 دقیقه
ریسک گریزی و ریسک دوستی
5 دقیقه
پس انداز
5 دقیقه
بحران مالی 2008
10 دقیقه
آنچه در این هفته گذشت...
10 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
بارگذاری تمرین
2 دقیقه
آزمون هفته هشتم هوش اقتصادی
25 دقیقه
رسیدهای بانکی
2 دقیقه

مدرس دوره


  • استاديار اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف
     

امتیاز

2.70 از 5 / 10 رای