شریف تاک (مخصوص سطح D)

تعداد فصل ها
10 فصل
مدت دوره
31 ساعت
مدرس دوره
مهندس علی جعفریه
اتمام دوره

توضیحات دوره

استاری‌های عزیز، در تابستان 1400 علاوه بر دوره‌های آموزشی ترم تابستانه باشگاه شریف‌استار  با 2 برنامه ویژه در کنار شما عزیزان هستیم:
دوره چالش‌محور کتابستان
دوره چالش‌محور شریف‌تاک

توضیحات دوره شریف‌تاک:
در دوره شریف‌تاک که تا حدودی شبیه یک رویداد است، در طی 4 مرحله باهم به رقابت خواهید پرداخت. در هر مرحله  با استفاده از مطالب آموزشی دوره و تجربه و تمرین خود را برای رقابت با سایر شرکت‌کنندگان در چالش جذاب سخنرانی آماده خواهید کرد.
هدف به چالش کشیدن مهارت‌های ارتباطی و سخنرانی شرکت‌کنندگان بوده تا بتوانند در این دوره رقابت کرده و مهارت‌های خود را اتقا دهند.  

  • اطلاعات مراحل دوره چالش‌محور شریف‌تاک و مباحث آموزشی در قسمت معرفی دوره قرار داده خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل‌های قسمت معرفی دوره را با دقت بررسی نمایید.
  • مدت زمان دوره: 9 هفته
  • شروع دوره: 1400/04/19
  • پایان دوره: 1400/06/19

جلسات دوره

دستورالعمل "چالشی برای کلام های نو"
15 دقیقه
من رو بشناس
0 دقیقه
اصول ارائه صحیح
7 دقیقه
نحوه ارائه خوب (1)
4 دقیقه
نحوه ارائه خوب (2)
8 دقیقه
پرزنتر شو!
15 دقیقه
سیر سخنرانی
8 دقیقه
آمادگی برای سخنرانی
15 دقیقه
شروع و پایانی متفاوت در سخنرانی
20 دقیقه
استفاده به موقع از تن و سرعت در کلام (ابزارها)
10 دقیقه
استفاده به موقع از تن و سرعت در کلام (استفاده ابزارها)
9 دقیقه
قدرت صدا و کلام
0 دقیقه
آشنایی با زبان بدن و اشتباهات رایج زبان بدن
10 دقیقه
تلخی های زبان بدنم
0 دقیقه
چطور از زبان بدن استفاده کنیم؟ (1)
12 دقیقه
چطور از زبان بدن استفاده کنیم؟ (2)
5 دقیقه
چطور از زبان بدن استفاده کنیم؟ (3)
8 دقیقه
چه زبانیه، زبان بدن
5 دقیقه
چه سیگنال هایی را از زبان بدن می توان دریافت کرد؟
7 دقیقه
شیرینی های زبان بدنم
0 دقیقه
آموزش ارسال فیلم دوره شریف‌تاک
5 دقیقه
بارگذاری فیلم مرحله اول (فیلم مرحله چالشی برای کلام های نو)
2 دقیقه
فرکانس تو
1 دقیقه
دستورالعمل " فرکانس تو"
20 دقیقه
ارتباط با مخاطب
6 دقیقه
من و دوربین
20 دقیقه
ارائه خوب ارائه بد
6 دقیقه
نحوه­ ی ارائه تأثیرگذار
20 دقیقه
خودت رو باور کن
5 دقیقه
اثر نفوذ کلام در مخاطب
20 دقیقه
مهارت ارائه تاثیرگذار
7 دقیقه
مسیر جادویی در یک سخنرانی
20 دقیقه
ساختار گفتاری
0 دقیقه
ادبیات گفت و گو
15 دقیقه
یک ارائه با PVLEGS
2 دقیقه
فن بیان
15 دقیقه
برای سخنرانی آماده شو
0 دقیقه
آموزش تسلط بر موضوع و کنترل زمان
15 دقیقه
مدیریت زمان در سخنرانی
2 دقیقه
بارگذاری فیلم مرحله دوم (فیلم مرحله فرکانس تو)
2 دقیقه
باهم و در برابر هم
2 دقیقه
دستورالعمل باهم و در برابر هم
0 دقیقه
غلبه بر ترس سخنرانی در جمع
3 دقیقه
کنترل احساسات درون
0 دقیقه
چطور بهتر و راحت‌ تر سخنرانی کنم؟
4 دقیقه
کنترل خشم و اضطراب در گفت‌وگو
0 دقیقه
جلسه گروه اول با دستیار آموزشی (یکشنبه 3 مرداد - ساعت 16 الی 16:30)
30 دقیقه
جلسه گروه دوم با دستیار آموزشی (یکشنبه 3 مرداد - ساعت 16:30 الی 17)
30 دقیقه
جلسه گروه سوم با دستیار آموزشی (یکشنبه 3 مرداد - ساعت 17 الی 17:30)
30 دقیقه
جلسه گروه چهارم با دستیار آموزشی (یکشنبه 3 مرداد - ساعت 17:30 الی 18)
30 دقیقه
جلسه گروه پنجم با دستیار آموزشی (یکشنبه 3 مرداد - ساعت 18 الی 18:30)
30 دقیقه
جلسه گروه ششم با دستیار آموزشی (دوشنبه 4 مرداد - ساعت 16 الی 16:30)
30 دقیقه
جلسه گروه هفتم با دستیار آموزشی (دوشنبه 4 مرداد - ساعت 16:30 الی 17)
30 دقیقه
جلسه گروه هشتم با دستیار آموزشی (دوشنبه 4 مرداد - ساعت 17 الی 17:30)
30 دقیقه
جلسه گروه نُهم با دستیار آموزشی (دوشنبه 4 مرداد - ساعت 17:30 الی 18)
30 دقیقه
جلسه گروه دهم با دستیار آموزشی (دوشنبه 4 مرداد - ساعت 18 الی 18:30)
30 دقیقه
جلسه گروه یازدهم با دستیار آموزشی (سه شنبه 5 مرداد - ساعت 16 الی 16:30)
30 دقیقه
جلسه گروه دوازدهم با دستیار آموزشی (سه شنبه 5 مرداد - ساعت 16:30 الی 17)
30 دقیقه
جلسه گروه سیزدهم با دستیار آموزشی (یکشنبه 3 مرداد - ساعت 18:30 الی 19)
30 دقیقه
جلسه گروه چهاردهم با دستیار آموزشی (دوشنبه 4 مرداد - ساعت 18:30 الی 19)
30 دقیقه
قرعه‌کشی موضوعات مرحله باهم و در برابر هم
60 دقیقه
قرعه‌کشی موضوعات مرحله باهم و در برابر هم
0 دقیقه
تکنیک‌ های سخنرانی بداهه
0 دقیقه
کسب مهارت بداهه گویی
4 دقیقه
نقش خلاقیت در سخنرانی
0 دقیقه
12 قاعده برای سخنرانی کامل
7 دقیقه
جلسه گروه اول با دستیار آموزشی (یکشنبه 10 مرداد - ساعت 18:30 الی 19)
30 دقیقه
جلسه گروه دوم با دستیار آموزشی (یکشنبه 10 مرداد - ساعت 16:30 الی 17)
30 دقیقه
جلسه گروه سوم با دستیار آموزشی (یکشنبه 10 مرداد - ساعت 17 الی 17:30)
30 دقیقه
جلسه گروه چهارم با دستیار آموزشی (یکشنبه 10 مرداد - ساعت 17:30 الی 18)
30 دقیقه
جلسه گروه پنجم با دستیار آموزشی (یکشنبه 10 مرداد - ساعت 18 الی 18:30)
30 دقیقه
جلسه گروه ششم با دستیار آموزشی (دوشنبه 11 مرداد - ساعت 18:30 الی 19)
30 دقیقه
جلسه گروه هفتم با دستیار آموزشی (دوشنبه 11 مرداد - ساعت 16:30 الی17)
30 دقیقه
جلسه گروه هشتم با دستیار آموزشی (دوشنبه 11 مرداد - ساعت 17 الی 17:30)
30 دقیقه
جلسه گروه نُهم با دستیار آموزشی (دوشنبه 11 مرداد - ساعت 17:30 الی 18)
30 دقیقه
جلسه گروه دهم با دستیار آموزشی (دوشنبه 11 مرداد - ساعت 18 الی 18:30)
30 دقیقه
جلسه گروه یازدهم با دستیار آموزشی (یکشنبه 10 مرداد - ساعت 19:30 الی 20)
30 دقیقه
جلسه گروه دوازدهم با دستیار آموزشی (سه شنبه 12 مرداد - ساعت 16:30 الی 17)
30 دقیقه
جلسه گروه سیزدهم با دستیار آموزشی (یکشنبه 10 مرداد - ساعت 19 الی 19:30)
30 دقیقه
جلسه گروه چهاردهم با دستیار آموزشی (دوشنبه 11 مرداد - ساعت 19 الی 19:30)
30 دقیقه
وبینار باهم و دربرابرهم (مدرس: مهندس جعفریه)
60 دقیقه
لایحه دفاعی (فردی)
0 دقیقه
بارگذاری لایحه دفاعی فردی
2 دقیقه
لایحه دفاعی (گروهی)
0 دقیقه
بارگذاری لایحه دفاعی (گروهی)
2 دقیقه
بارگذاری فیلم معرفی گروه در مرحله سوم مسابقه
2 دقیقه
اسامی گروه‌ های مسابقه و موضوعات
5 دقیقه
لینک مسابقه (شنبه 23 مرداد - ساعت 17 الی 20)
180 دقیقه
نظرسنجی شریف تاک لایه d ( سکه های خود را در این قسمت به گروه ها بدهید)
5 دقیقه
فیلم مسابقه مرحله "باهم و در برابر هم" (قسمت اول)
40 دقیقه
فیلم مسابقه مرحله "باهم و در برابر هم" (قسمت دوم)
43 دقیقه
فیلم مسابقه مرحله "باهم و در برابر هم" (قسمت سوم)
43 دقیقه
فیلم مسابقه مرحله "باهم و در برابر هم" (قسمت چهارم)
43 دقیقه
فیلم مسابقه مرحله "باهم و در برابر هم" (قسمت پنجم)
32 دقیقه
تجربه من از شریف تاک!
2 دقیقه
فینالیست دوره چالش محور شریف تاک (سخنرانان برتر)
2 دقیقه
استارگپ لایه D (پنج شنبه 4 شهریور - ساعت 18 الی 19:30)
90 دقیقه
دستورالعمل فینال دوره شریف تاک " سخنرانان برتر"
7 دقیقه

مدرس دوره


  • مدیر توسعه بازار شرکت ایرانسل و مدیر بازاریابی شرکت کاله
  • مدیر بخش کسب و کار موبایل سامسونگ

امتیاز

3.35 از 5 / 10 رای