تست استعدایابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه سنی بالای 18 سال (گروه هفتاد و پنج)

تست استعدایابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه سنی بالای 18 سال (گروه هفتاد و پنج)
تعداد آزمون ها
1 آزمون
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

شریف استار مسیری برای کارآفرین شدن نوجوانان و جوانان
8 دقیقه
آزمون شریف استار
90 دقیقه