تست استعدادیابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه سنی بالای 18 سال (گروه صد و پنج)

تست استعدادیابی و توان‌افزایی راهبران آینده_ گروه سنی بالای 18 سال (گروه صد و پنج)
تعداد آزمون ها
1 آزمون
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
96 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

آزمون شریف استار
5760 دقیقه