سجاد سعیدنیا


https://www.sharifstarclub.com/storage/user/e3/3c/e33cf6aea729b6ecf727e6ebac3d04e8/e33cf6aea729b6ecf727e6ebac3d04e8_avatar.jpg?v=1602838918
نام و نام خانوادگی : سجاد سعیدنیا آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : مديريت اجرايی (MBA) محل تحصیل: دانشگاه تهران
  •     كارشناسي مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي شيميايي معدني (دانشکده فنی دانشگاه تهران)
  •     کارشناسی ارشد MBA گرایش مدیریت عملیات (دانشگاه تهران)
  •     کارشناسی ارشد روانشناسی 
  •     کوچ (رهیار) زندگی و کسب وکار و تدریس در زمینه مهارت های نرم
دوره‌های سجاد سعیدنیا