دکتر ابراهیم آزادگان


https://www.sharifstarclub.com/storage/user/54/59/5459d5617c91037de1fd094fb1fb635e/5459d5617c91037de1fd094fb1fb635e_avatar.jpg?v=1612419303
نام و نام خانوادگی : دکتر ابراهیم آزادگان آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : فلسفه تحلیلی محل تحصیل: پژوهشگاه علوم بنیادین (IPM)
  • دانشیار و مدیر گروه دانشکده فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
  • محقق انستیتیو علوم بنیادین (IPM)
  •  فارغ التحصیل دکتری فلسفه تحلیلی اسنتتیو علوم بنیادی
دوره‌های دکتر ابراهیم آزادگان