دکتر ندا افشم


https://www.sharifstarclub.com/storage/user/2b/91/2b91c7b11fd4ee8238a2234d9ec2548c/2b91c7b11fd4ee8238a2234d9ec2548c_avatar.jpg?v=1622795956
نام و نام خانوادگی : دکتر ندا افشم آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : فرآیند محل تحصیل: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • پژوهشگر پسا دکتری  و استاد مدعو دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • کارشناس ارشد فرآیند، شرکت فناوران امیرکبیر مشاور فنی شرکت آتی اندیشان شریف
  • مدیر سابق آموزش کودک و نوجوان انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران
دوره‌های دکتر ندا افشم