مهندس محمد معین


https://www.sharifstarclub.com/storage/user/68/41/68415d69a9d4a968881074999bce7fd9/68415d69a9d4a968881074999bce7fd9_avatar.jpg?v=1631889019
نام و نام خانوادگی : مهندس محمد معین آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : مديريت اجرايی (MBA) محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شریف
  • فارغ التحصیل MBA دانشگاه صنعتی شریف
  •  از بنیان گذاران اسنپ
دوره‌های مهندس محمد معین