دکتر امینه محمودزاده


https://www.sharifstarclub.com/storage/user/68/4a/684a0b619c0b41d3a2404db47a6edac1/684a0b619c0b41d3a2404db47a6edac1_avatar.jpg?v=1676108272
نام و نام خانوادگی : دکتر امینه محمودزاده آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : دکترای علوم اقتصادی محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شریف
  • دکترای علوم اقتصادی؛ دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد مهندسی علوم اقتصادی و اجتماعی؛ دانشگاه صنعتی شریف 
  • رئیس سابق امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور
  • عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
دوره‌های دکتر امینه محمودزاده