شرکت اسکوآد


https://www.sharifstarclub.com/storage/user/bf/c3/bfc3e293e9f8d437314bf4488ef06443/bfc3e293e9f8d437314bf4488ef06443_avatar.jpg?v=1656751326
نام و نام خانوادگی : شرکت اسکوآد آخرین مدرک تحصیلی : - رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
  • بنیان‌گذار اسکوآد آقای محمد معین هستند؛ که ایشان از بنیان‌گذاران شرکت اسنپ نیز بودند
  • اسکوآد یک استارت‌آپ بین‌المللی در اروپا است
دوره‌های شرکت اسکوآد